DUBO keur voor MegaMix metselmortel opnieuw met twee jaar verlengd

Sinds 2015 beschikken de MegaMix metselmortels over het DUBO keur duurzaam bouwen. Onlangs zijn de MegaMix metselmortels door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE),  voor her certificering opnieuw getoetst op milieuvriendelijkheid op basis van een aantal milieuaspecten, variërend van broeikaseffect en tot hergebruik of verwerking van afval.

NIBE heeft op basis van de methode van de levenscyclusanalyse (LCA) aangetoond dat de metselmortels van MegaMix bij de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing valt en dat deze mortel een duurzaam bouwen keuze is.

Voor de objectieve milieu relevante product informatie van de MegaMix metselmortels,  zie de MRPI bladen van de Nederlandse Mortelorganisatie (NeMO) die representatief zijn voor MegaMix en die in de Nationale Milieu Database zijn opgenomen.

Ook TNO heeft in haar onderzoek in 2011 aangetoond dat het gebruik van de MegaMix  2-kamer silo een CO2 reductie oplevert van maar liefst 60%! Op de milieu effect categorie broeikaseffect en humane toxiciteit, de belangrijkste categorieën in de beoordeling scoren de MegaMix mortels heel goed. De lage milieu-impact komt voornamelijk doordat het 2-kamer systeem ervoor zorgt dat het zand niet gedroogd hoeft te worden. Ook wordt een groot gedeelte van de grondstoffen lokaal gewonnen en zijn door een landelijk dekkend dealernetwerk de transport afstanden van distributielocatie naar bouwplaats gering.   Een van de vereisten voor het verkrijgen van DUBO keur is dat het product geen negatieve gezondheidseffecten mag hebben op de gebruikers. Er vindt in de gebruikersfase geen uitloging of uitstraling van schadelijke stoffen plaats. Aangezien MegaMix metselmortels door NIBE beoordeeld zijn als meest duurzame keuze, blijkt opnieuw dat de MegaMIx metselmortels op alle vlakken vergelijkbare producten ver achter zich houden!

dubo-keur

Onyx

Naam Project: Onyx

Aannemer: Stam en de Koning Bouw B.V.

Opdrachtgever: Foolen & Reijs Vastgoedgroep

Architect: diederendirrix,  open architectuur open stedenbouw

Metselbedrijf: Versteegden B.V. Erp

Omschrijving project:

Stam De Koning bouwt op het nieuwe Emmapark te Eindhoven aan project Onyx. Dit project omvat de bouw van een woontoren bestaande uit 135 appartementen. Onyx zal 83 meter hoog worden met een commerciële plint en een parkeerkelder.

Leverancier: MegaMix Brabant B.V.

Gebruikte mortelsoorten: DS10 – 3000

Leverancier Gevelstenen: Rodruza

Uitvoering: Stam en de Koning Bouw B.V.

87 woningen + 24 appartementen Vredesplein te Eindhoven

Naam Project: 87 woningen + 24 appartementen Vredesplein te Eindhoven

Aannemer: Stam en de Koning Vastgoed en Bouw

Opdrachtgever: Woonstichting ‘thuis

Architect: Grosveld van der Velde Architecten, Jan Jonkers, van den hout & kolen architecten, JSA

Omschrijving project: In Oud-Woensel (rondom het Vredesplein) transformeert de oude wijk in een verrassend nieuw woongebied. De arbeiderswoningen uit 1918 maken plaats voor 450 nieuwe koop- en huurwoningen en appartementen rond drie parkjes. De transformatie vindt plaats in vijf fasen.

Leverancier: MegaMix Brabant BV

Gebruikte mortelsoorten:

OSVM16
MC10
AS10-3033
DS10 1109
MMV 3000
MMV 3030
MMV 3033

Leverancier Gevelstenen: Van der Sanden Group

Uitvoering: Juni 2017 – Heden

28 woningen te Zuidhorn, Groningen

Aannemer: Plegt Vos
Werk: 28 woningen te Zuidhorn.

Metselbedrijf: Ronda Metserwerken te Winsum
Producten: Doorstrijkmortel kleur 3000 licht grijs

Meentwal te Nieuwegein

Aannemer: Plegt-Vos West te Vleuten
Opdrachtgever: Lunee vastgoed BV te Amstelveen
Architect: Hans Been architecten te Amerongen
Werk: Meentwal te Nieuwegein
Metselbedrijf: Het Metselgilde
Steensoorten: Engels Baksteen Sardonyx WF en Polar TB WF
Producten: DS10-1000-3033 URM antraciet en DS10-1200-KM15 URM geel

Duurzaam transport

Zijderlaan streeft ernaar om duurzaam en CO2 bewust te ondernemen, door onder andere te participeren aan het Connektprogramma Lean and Green.
Door bewust maatregelen te nemen die niet alleen besparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren, staat Zijderlaan stil bij het optimaliseren en verduurzamen van het totale transport.

Om te strijden tegen de luchtvervuiling heeft de Europese Unie zeer strikte normen opgesteld. De normen stellen de grenzen vast van de uitstoot van Nox en fijnstof. Voor vrachtwagens is de Euro 0 norm in 1990 van kracht gegaan. Vervolgens Euro 1 in 1993, Euro 2 in 1996, Euro 3 in 2001, Euro 4 in 2006, Euro 5 in 2009 en Euro 6 in 2014 voor de standaard vrachtwagen af fabriek waarbij de meer specifieke voertuigen zoals onze Ginaf voertuigen iets later beschikbaar komen.

De eisen worden bij iedere norm strenger; voor een overgang naar de Euro 6 norm is de toegestane Nox-uitstoot met 80% verlaagd, naar 0,4g/kWh, en de toegestane uitstoot van fijnstof is met de helft verminderd naar 0,01 g/kWh.

Door te investeren in de meest schone diesel motoren zijn de voertuigen optimaal inzetbaar voor de belevering van Mega Mix ontvangers op iedere gewenste locatie.

Sinds begin 2015 hebben wij ervaringen opgedaan met deze nieuwste stand der techniek. In juni 2017 is hier een tweede voertuig aan toegevoegd en in het voor- jaar van 2018 zal de vloot worden uitgebreid met een derde euro 6 voertuig en hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van het transport van onze opdrachtgever Mega Mix.

Zijderlaan.nl

MFA Stadsweide Kortgene; een basisschool, kinderopvang, sportzaal, dorpshuis, huisartsenpraktijk, teamkantoor voor wijkverpleegkundigen en 20 woningen.

Aannemer: Bouwgroep Peters BV
Opdrachtgever: Gemeente Noord-Beveland en RWS Wonen
Architect: Roos en Ros te Oud Beijerland
Werk: MFA Stadsweide Kortgene; een basisschool, kinderopvang, sportzaal, dorpshuis, huisartsenpraktijk, teamkantoor voor     wijkverpleegkundigen en 20 woningen.
Steensoorten: Ca. 215.000 stenen, Rodruza Rossum mangaan en Daas Eton.
Producten: DS10-1000-1130-URM.