Sinds 2015 beschikken de MegaMix metselmortels over het DUBO keur duurzaam bouwen. Onlangs zijn de MegaMix metselmortels door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE),  voor her certificering opnieuw getoetst op milieuvriendelijkheid op basis van een aantal milieuaspecten, variërend van broeikaseffect en tot hergebruik of verwerking van afval.

NIBE heeft op basis van de methode van de levenscyclusanalyse (LCA) aangetoond dat de metselmortels van MegaMix bij de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing valt en dat deze mortel een duurzaam bouwen keuze is.

Voor de objectieve milieu relevante product informatie van de MegaMix metselmortels,  zie de MRPI bladen van de Nederlandse Mortelorganisatie (NeMO) die representatief zijn voor MegaMix en die in de Nationale Milieu Database zijn opgenomen.

Ook TNO heeft in haar onderzoek in 2011 aangetoond dat het gebruik van de MegaMix  2-kamer silo een CO2 reductie oplevert van maar liefst 60%! Op de milieu effect categorie broeikaseffect en humane toxiciteit, de belangrijkste categorieën in de beoordeling scoren de MegaMix mortels heel goed. De lage milieu-impact komt voornamelijk doordat het 2-kamer systeem ervoor zorgt dat het zand niet gedroogd hoeft te worden. Ook wordt een groot gedeelte van de grondstoffen lokaal gewonnen en zijn door een landelijk dekkend dealernetwerk de transport afstanden van distributielocatie naar bouwplaats gering.   Een van de vereisten voor het verkrijgen van DUBO keur is dat het product geen negatieve gezondheidseffecten mag hebben op de gebruikers. Er vindt in de gebruikersfase geen uitloging of uitstraling van schadelijke stoffen plaats. Aangezien MegaMix metselmortels door NIBE beoordeeld zijn als meest duurzame keuze, blijkt opnieuw dat de MegaMIx metselmortels op alle vlakken vergelijkbare producten ver achter zich houden!

dubo-keur

Recommended Posts