Twee jaar geleden heeft MegaMix haar metselmortel door het NIBE laten beoordelen op duurzaamheid en het DUBO keur . In maart heeft er door NIBE een succesvolle hercertificering van de MegaMix metselmortel plaatsgevonden, waardoor het DUBO keur certificaat weer met twee jaar verlengd is. Hiermee wordt nog eens duidelijk benadrukt dat de metselmortel van MegaMix bij de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing valt en dat deze mortel een duurzaam bouwen keuze is. Dit was ook al aangetoond door TNO in haar onderzoek dd. september 2011 (60% CO2 reductie!). Op de milieueffectcategorie broeikaseffect en humane toxiciteit, de belangrijkste categorieën in de beoordeling, scoren de mortels heel goed. De lage milieu-impact komt voornamelijk doordat het 2-kamersysteem er voor zorgt dat het zand niet gedroogd hoeft te worden. Ook wordt een groot gedeelte van de grondstoffen lokaal gewonnen, waardoor de milieu-impact van de grondstoffen minimaal is. Een van de vereisten voor het verkrijgen van het DUBOkeur is dat het product geen negatieve gezondheidseffecten mag hebben op de gebruikers. Er vindt in de gebruikersfase geen uitloging of uitstraling van schadelijke stoffen plaats. Aangezien MegaMix metselmortels door het NIBE beoordeeld zijn als meest duurzame keuze, blijkt opnieuw dat MegaMix metselmortels op alle vlakken vergelijkbare producten ver achter zich houden!

Recommended Posts