Zijderlaan streeft ernaar om duurzaam en CO2 bewust te ondernemen, door onder andere te participeren aan het Connektprogramma Lean and Green.
Door bewust maatregelen te nemen die niet alleen besparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren, staat Zijderlaan stil bij het optimaliseren en verduurzamen van het totale transport.

Om te strijden tegen de luchtvervuiling heeft de Europese Unie zeer strikte normen opgesteld. De normen stellen de grenzen vast van de uitstoot van Nox en fijnstof. Voor vrachtwagens is de Euro 0 norm in 1990 van kracht gegaan. Vervolgens Euro 1 in 1993, Euro 2 in 1996, Euro 3 in 2001, Euro 4 in 2006, Euro 5 in 2009 en Euro 6 in 2014 voor de standaard vrachtwagen af fabriek waarbij de meer specifieke voertuigen zoals onze Ginaf voertuigen iets later beschikbaar komen.

De eisen worden bij iedere norm strenger; voor een overgang naar de Euro 6 norm is de toegestane Nox-uitstoot met 80% verlaagd, naar 0,4g/kWh, en de toegestane uitstoot van fijnstof is met de helft verminderd naar 0,01 g/kWh.

Door te investeren in de meest schone diesel motoren zijn de voertuigen optimaal inzetbaar voor de belevering van Mega Mix ontvangers op iedere gewenste locatie.

Sinds begin 2015 hebben wij ervaringen opgedaan met deze nieuwste stand der techniek. In juni 2017 is hier een tweede voertuig aan toegevoegd en in het voor- jaar van 2018 zal de vloot worden uitgebreid met een derde euro 6 voertuig en hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van het transport van onze opdrachtgever Mega Mix.

Zijderlaan.nl

Recommended Posts