Wat is ‘local for local’?

‘Local for local’ is een trend op het gebied van duurzaamheid, die veel sympathie en herkenning oplevert. Indien de samenleving meer gehoor zou geven aan dit principe zal onder meer de milieubelasting aanzienlijk verminderen, maar ook de globalisering van economische structuren een ombuiging naar een meer verantwoorde richting ondergaan.

Waarom schakelt niet iedereen over op het 2-kamer-systeem?

Het 2-kamer-systeem is door kleinere bedrijven ontwikkeld en in de markt gezet. Deze bedrijven (nu dertien vestigingen over het gehele land) waren al in het bezit van een locaal distributienetwerk. MegaMix opereert hierdoor al vanaf de oprichting zogenaamd ‘local for local’. Bijkomend voordeel is dat al deze vestigingen beschikken over goed opgeleid personeel (op het gebied van kwaliteit, techniek, verkoop en chauffeurs) zodat snel en adequaat gereageerd kan worden. De bedrijven die het 1-kamers-systeem voeren, zijn voortgekomen uit of gelinkt aan zeer grote concerns; grootschalig, centraal geleid en met centrale productie-installaties voor het drogen en mengen. Het veranderen van deze structuur in de 2-kamer-(distributie)structuur van MegaMix zou een te zware opgave kunnen vormen.

Levert MegaMix ook uitslagarme mortel?

MegaMix-mortels zijn uitslagarm. Tevens zijn onze cementleveranciers voortdurend bezig om middels modificaties en innovaties dit fenomeen verder terug te dringen. Middels verwerkingsadviezen bij de mortels licht MegaMix haar afnemers duidelijk in hoe mede van de kant van de afnemer (lees: verwerker) eventueel uitslag kan worden voorkomen.

Geldt de 60% CO2 besparing voor alle MegaMix-producten?

Het totale MegaMix-pakket wordt grotendeels afgezet in het 2-kamer-systeem, waardoor deze besparing kan worden bereikt door het kopen van MegaMix-producten. Er zijn speciale producten waarvoor het zand ook bij MegaMix gedroogd wordt. Voor deze producten op zichzelf geldt de reductie niet. Gedacht kan worden aan winterzand, zakgoed maar ook de incidentele inzet van 1-kamer-silo’s daar waar door logistieke beperkingen de 2-kamer-silo niet ingezet kan worden.

Waarom schakelt MegaMix niet volledig over op het 2-kamer-systeem?

84% van onze silo’s behoort tot het 2-kamer-systeem. Op bepaalde werklocaties is echter weinig plaatsingsruimte (b.v. in kleine binnenstedelijke gebieden). De (lege) 1-kamer-silo kan dan met een bouwkraan op de juiste plaats worden neergezet, waarna deze silo vanuit een bulkwagen, middels een slang, wordt volgeblazen. Ook bij het verplaatsen van mortel naar grote hoogte, en voor bepaalde specials, is droge mortel meer geschikt.