‘Local for local’ is een trend op het gebied van duurzaamheid, die veel sympathie en herkenning oplevert. Indien de samenleving meer gehoor zou geven aan dit principe zal onder meer de milieubelasting aanzienlijk verminderen, maar ook de globalisering van economische structuren een ombuiging naar een meer verantwoorde richting ondergaan.