Omdat MegaMix, en dus ook de afnemer, daar geen invloed op heeft. Alle mortelleveranciers betrekken hun cement van dezelfde producenten van cement en voor éénzelfde toepassing worden dezelfde cementen gebruikt.