Het totale MegaMix-pakket wordt grotendeels afgezet in het 2-kamer-systeem, waardoor deze besparing kan worden bereikt door het kopen van MegaMix-producten. Er zijn speciale producten waarvoor het zand ook bij MegaMix gedroogd wordt. Voor deze producten op zichzelf geldt de reductie niet. Gedacht kan worden aan winterzand, zakgoed maar ook de incidentele inzet van 1-kamer-silo’s daar waar door logistieke beperkingen de 2-kamer-silo niet ingezet kan worden.