Het 2-kamer-systeem is door kleinere bedrijven ontwikkeld en in de markt gezet. Deze bedrijven (nu dertien vestigingen over het gehele land) waren al in het bezit van een locaal distributienetwerk. MegaMix opereert hierdoor al vanaf de oprichting zogenaamd ‘local for local’. Bijkomend voordeel is dat al deze vestigingen beschikken over goed opgeleid personeel (op het gebied van kwaliteit, techniek, verkoop en chauffeurs) zodat snel en adequaat gereageerd kan worden. De bedrijven die het 1-kamers-systeem voeren, zijn voortgekomen uit of gelinkt aan zeer grote concerns; grootschalig, centraal geleid en met centrale productie-installaties voor het drogen en mengen. Het veranderen van deze structuur in de 2-kamer-(distributie)structuur van MegaMix zou een te zware opgave kunnen vormen.