Nieuwe vrachtwagen MegaMix Overijssel

Door MegaMix Overijssel is onlangs een nieuwe vrachtwagen in gebruik genomen.
Deze vrachtwagen is voorzien van een EURO 6 motor en stoot dus aanmerkelijk minder stikstofoxiden uit dan motoren die niet in deze categorie vallen.
Het verschil tussen EURO-6 en EURO 1 is ca 95 procent minder uitstoot van stikstof!

Recommended Posts