Skip to content

MegaMix hecht waarde aan zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Met het doorgeven van uw contactgegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (hierna: AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon.

MegaMix verwerkt persoonsgegevens

MegaMix verwerkt de gegevens uitsluitend voor het doel dat wordt opgegeven op het moment dat de informatie verzameld wordt. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om het doel te bereiken waarvoor die informatie gebruikt wordt en om aan onze verplichtingen in het kader van andere wetten te voldoen. Deze gegevens worden op een juiste manier bewaard en beveiligd.

MegaMix geeft uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht onthult MegaMix slechts de persoonsgegevens die nodig zijn om hun dienst te verlenen en sluit MegaMix een verwerkersovereenkomst waarin wordt bepaald dat ze uw informatie veilig en vertrouwd moeten houden en deze niet mogen gebruiken op een manier die niet overeenstemt met de specifieke instructies van MegaMix.

De AVG geeft u het recht uw toestemming in te trekken, om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar privacybeheer@megamix.nl.

MegaMix verbetert de technische werking en het gebruiksgemak van haar website door middel van technische en functionele cookies. U kunt cookies uitschakelen door uw browservoorkeuren in te stellen. Als u een cookie weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

De website van MegaMix kan verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meerdere websites van derden bevatten. MegaMix is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Zie hiervoor de website van de desbetreffende organisaties.

Als er wijzigingen optreden in de wet, die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan zal MegaMix deze privacy verklaring aanpassen en dat melden op de website.

Almere, 11 juni 2018