DUBO keur voor MegaMix metselmortel opnieuw met twee jaar verlengd

Sinds 2015 beschikken de MegaMix metselmortels over het DUBO keur duurzaam bouwen. Onlangs zijn de MegaMix metselmortels door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE),  voor her certificering opnieuw getoetst op milieuvriendelijkheid op basis van een aantal milieuaspecten, variërend van broeikaseffect en tot hergebruik of verwerking van afval.

NIBE heeft op basis van de methode van de levenscyclusanalyse (LCA) aangetoond dat de metselmortels van MegaMix bij de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing valt en dat deze mortel een duurzaam bouwen keuze is.

Voor de objectieve milieu relevante product informatie van de MegaMix metselmortels,  zie de MRPI bladen van de Nederlandse Mortelorganisatie (NeMO) die representatief zijn voor MegaMix en die in de Nationale Milieu Database zijn opgenomen.

Ook TNO heeft in haar onderzoek in 2011 aangetoond dat het gebruik van de MegaMix  2-kamer silo een CO2 reductie oplevert van maar liefst 60%! Op de milieu effect categorie broeikaseffect en humane toxiciteit, de belangrijkste categorieën in de beoordeling scoren de MegaMix mortels heel goed. De lage milieu-impact komt voornamelijk doordat het 2-kamer systeem ervoor zorgt dat het zand niet gedroogd hoeft te worden. Ook wordt een groot gedeelte van de grondstoffen lokaal gewonnen en zijn door een landelijk dekkend dealernetwerk de transport afstanden van distributielocatie naar bouwplaats gering.   Een van de vereisten voor het verkrijgen van DUBO keur is dat het product geen negatieve gezondheidseffecten mag hebben op de gebruikers. Er vindt in de gebruikersfase geen uitloging of uitstraling van schadelijke stoffen plaats. Aangezien MegaMix metselmortels door NIBE beoordeeld zijn als meest duurzame keuze, blijkt opnieuw dat de MegaMIx metselmortels op alle vlakken vergelijkbare producten ver achter zich houden!

dubo-keur

Nino Vissers wint hoofdprijs Toverballenactie!

MegaMix heeft vorig jaar gedurende de zomermaanden “toverballen” aan silo’s met metselmortel toegevoegd. Iedereen die een toverbal vond, kon dat via een speciale website melden. De vinder kreeg een stoere bouwradio en de hele bouwploeg waar hij (of zij) mee samenwerkt een koelbox gevuld met ijsjes. Bovendien maakten alle winnaars ook nog eens kans op een geheel verzorgde reis naar Ibiza ter waarde van EUR 1.500.

Continue reading

Toverballenactie groot succes

MegaMix is trots dat de bouw al 35 jaar op MegaMix vertrouwt. In 1983 besloot een aantal innovators een nieuw silo wisselsysteem op de markt te brengen. Een simpel principe: een silo met twee gescheiden compartimenten, één voor zand en één voor cement. De verhouding voor de diverse mortelsoorten wordt door een ingenieus verdeelmechanisme vooraf ingesteld.

Continue reading

MegaMix bestaat 35 jaar

MegaMix is trots dat de bouw al 35 jaar op MegaMix vertrouwt. In 1983 besloot een aantal innovators een nieuw silo wisselsysteem op de markt te brengen. Een simpel principe: een silo met twee gescheiden compartimenten, één voor zand en één voor cement. De verhouding voor de diverse mortelsoorten wordt door een ingenieus verdeelmechanisme vooraf ingesteld.

Continue reading

Duurzaam transport

Zijderlaan streeft ernaar om duurzaam en CO2 bewust te ondernemen, door onder andere te participeren aan het Connektprogramma Lean and Green.
Door bewust maatregelen te nemen die niet alleen besparingen opleveren, maar gelijktijdig milieubelasting reduceren, staat Zijderlaan stil bij het optimaliseren en verduurzamen van het totale transport.

Om te strijden tegen de luchtvervuiling heeft de Europese Unie zeer strikte normen opgesteld. De normen stellen de grenzen vast van de uitstoot van Nox en fijnstof. Voor vrachtwagens is de Euro 0 norm in 1990 van kracht gegaan. Vervolgens Euro 1 in 1993, Euro 2 in 1996, Euro 3 in 2001, Euro 4 in 2006, Euro 5 in 2009 en Euro 6 in 2014 voor de standaard vrachtwagen af fabriek waarbij de meer specifieke voertuigen zoals onze Ginaf voertuigen iets later beschikbaar komen.

De eisen worden bij iedere norm strenger; voor een overgang naar de Euro 6 norm is de toegestane Nox-uitstoot met 80% verlaagd, naar 0,4g/kWh, en de toegestane uitstoot van fijnstof is met de helft verminderd naar 0,01 g/kWh.

Door te investeren in de meest schone diesel motoren zijn de voertuigen optimaal inzetbaar voor de belevering van Mega Mix ontvangers op iedere gewenste locatie.

Sinds begin 2015 hebben wij ervaringen opgedaan met deze nieuwste stand der techniek. In juni 2017 is hier een tweede voertuig aan toegevoegd en in het voor- jaar van 2018 zal de vloot worden uitgebreid met een derde euro 6 voertuig en hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van het transport van onze opdrachtgever Mega Mix.

Zijderlaan.nl

DUBO keur voor MegaMix metselmortel verlengd

Twee jaar geleden heeft MegaMix haar metselmortel door het NIBE laten beoordelen op duurzaamheid en het DUBO keur . In maart heeft er door NIBE een succesvolle hercertificering van de MegaMix metselmortel plaatsgevonden, waardoor het DUBO keur certificaat weer met twee jaar verlengd is.

Continue reading

Noa vloerendag 2017

Donderdag 30 maar
10.00 – 20.00 uur
Nieuweweg 226
Veenendaal

Over de vloer

Bezoekers en exposanten prijzen de NOA Vloerendag om de hoge mate van vakinhoudelijkheid en de sfeer- volle, informele setting. Met veel plezier organiseert NOA ook in 2017 weer dé vakdag voor alle onder- nemers in de vloeren- en terrazzobranche. Tal van leveranciers presenteren onder meer toeslagmiddelen, schuurmachines, mobiele menginstallaties, gereed- schappen, software, coatings, egalisatiemiddelen, dekvloerenmortels en andere grondstoffen.

Op de NOA Vloerendag ontmoeten ondernemers die monoliet, kunststof-, gietdek-, cementdek- of terrazzovloeren vervaardigen en nabehandelen elkaar. Fabrikanten, toeleveranciers en kennis-

instituten presenteren hun producten en oplossingen en bespreken de innovaties van morgen met de bezoekers. Leveranciers verzorgen demonstraties met hun producten.

Verspreid over de dag nemen verschillende sprekers u mee in de diverse facetten van ondernemen in de vloerenbranche:

■ Hoe vlak moeten vloeren zijn?
■ Commercieel toepassen van social media voor uw bedrijf
■ Valkuilen van een droge vloer
■ Pro leren van uw bedrijf door toepassing psychologie in marketing
■ Wat betekent de aandacht voor het milieu voor de vloerenbranche?

De dag wordt afgesloten met een dinerbuffet en afsluitende borrel met standhouders, relaties en bezoekers in ons “Bruin Café”.

Komt u bij ons over de vloer?

Wilt u op de Vloerendag de ondernemers uit de vloerenwereld ontmoeten en kennis nemen van de laatste ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan via www.noa.nl/vloerendag.

Graag tot 30 maart!

prom gown UK
Photography from:– cpt挂靠
Save