Skip to content

FAQ / Veel gestelde vragen

Geldt de 60% CO2 besparing voor alle MegaMix-producten?

Het totale MegaMix-pakket wordt grotendeels afgezet in het 2-kamer-systeem, waardoor deze besparing kan worden bereikt door het kopen van MegaMix-producten. Er zijn speciale producten waarvoor het zand ook bij MegaMix gedroogd wordt. Voor deze producten op zichzelf geldt de reductie niet. Gedacht kan worden aan winterzand, zakgoed maar ook de incidentele inzet van 1-kamer-silo’s daar waar door logistieke beperkingen de 2-kamer-silo niet ingezet kan worden.

Is MegaMix de enige mortelleverancier die werkt met het 2-kamer-systeem?

Niet geheel de enige. Er is een leverancier die ook het 2-kamer-systeem gebruikt maar dan alleen voor de levering van vloermortel.

Levert MegaMix ook mortel in een door de afnemer gewenste samenstelling?

In overleg levert MegaMix mortel in een door de afnemer gewenste samenstelling. Middels het certificaat ‘Levering op samenstelling’ wordt deze samenstelling gegarandeerd.

Levert MegaMix ook uitslagarme mortel?

MegaMix-mortels zijn uitslagarm. Tevens zijn onze cementleveranciers voortdurend bezig om middels modificaties en innovaties dit fenomeen verder terug te dringen. Middels verwerkingsadviezen bij de mortels licht MegaMix haar afnemers duidelijk in hoe mede van de kant van de afnemer (lees: verwerker) eventueel uitslag kan worden voorkomen.

Waarom is bij de berekening van het CO2-voordeel de productie van droog cement buiten beschouwing gelaten?

Omdat MegaMix, en dus ook de afnemer, daar geen invloed op heeft. Alle mortelleveranciers betrekken hun cement van dezelfde producenten van cement en voor éénzelfde toepassing worden dezelfde cementen gebruikt.

Waarom schakelt MegaMix niet volledig over op het 2-kamer-systeem?

84% van onze silo’s behoort tot het 2-kamer-systeem. Op bepaalde werklocaties is echter weinig plaatsingsruimte (b.v. in kleine binnenstedelijke gebieden). De (lege) 1-kamer-silo kan dan met een bouwkraan op de juiste plaats worden neergezet, waarna deze silo vanuit een bulkwagen, middels een slang, wordt volgeblazen. Ook bij het verplaatsen van mortel naar grote hoogte, en voor bepaalde specials, is droge mortel meer geschikt.

Waarom schakelt niet iedereen over op het 2-kamer-systeem?

Het 2-kamer-systeem is door kleinere bedrijven ontwikkeld en in de markt gezet. Deze bedrijven (nu dertien vestigingen over het gehele land) waren al in het bezit van een locaal distributienetwerk. MegaMix opereert hierdoor al vanaf de oprichting zogenaamd ‘local for local’. Bijkomend voordeel is dat al deze vestigingen beschikken over goed opgeleid personeel (op het gebied van kwaliteit, techniek, verkoop en chauffeurs) zodat snel en adequaat gereageerd kan worden. De bedrijven die het 1-kamers-systeem voeren, zijn voortgekomen uit of gelinkt aan zeer grote concerns; grootschalig, centraal geleid en met centrale productie-installaties voor het drogen en mengen. Het veranderen van deze structuur in de 2-kamer-(distributie)structuur van MegaMix zou een te zware opgave kunnen vormen.

Waarom worden bij MegaMix ook de 1-kamer-silo’s gebruikt voor het aanbrengen van de promotie-stickers?

MegaMix heeft als ‘drager’ voor de sticker van de promotie-campagne gebruik gemaakt van beide systemen en daarbij de afnemer de mogelijkheid aangereikt om voor ‘Duurzame mortel’ te kiezen.

Wat doet MegaMix nog meer om de eigen CO2-footprint te beperken?

Alle voertuigen voor het transport van de silo’s en de mortel voldoen aan de EURO 5- of EURO 6-norm.

Wat is ‘local for local’?

‘Local for local’ is een trend op het gebied van duurzaamheid, die veel sympathie en herkenning oplevert. Indien de samenleving meer gehoor zou geven aan dit principe zal onder meer de milieubelasting aanzienlijk verminderen, maar ook de globalisering van economische structuren een ombuiging naar een meer verantwoorde richting ondergaan.